Witamy w sklepie Sklep myśliwski Nalowy.pl!Przyszykowaliśmy dla Ciebie specjalny rabat w wysokości 10 zł na pierwsze zakupy w naszym sklepie. Wystarczy że poniżej wprowadzisz swój adres email i wyślemy do Ciebie kod rabatowy.

Wykorzystałeś już kod rabatowy.
Podany email jest niepoprawny.
Kod rabatowy został wysłany na maila.

*-Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Politykę Prywatności

Promocja dotyczy wyłącznie nowych klientów.
0

Rejestracja

informacja Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych pól.
Pola oznaczone (*) są obowiązkowe.

Typ dokumentu

Typ dokumentu:

Dane Firmy:

* *

Dane zamawiającego:

*

Dane do logowania

*
*
*

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest OUTDOOR PIENIĄŻEK i PIENIĄŻEK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Pomorskiej 39, dalej: my. Możesz skontaktować się z nami:

 • listownie na adres: ul. Śląska 36, 05-501 Piaseczno;

 • telefonicznie: +48 22 42 82 888;

 • e-mailowo: dolasu@dolasu.pl.

 

Zakres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe w zakresie: adresu e-mail i hasła będą przetwarzane w celu rejestracji i prowadzenia konta użytkownika sklepu internetowego. Możesz uzupełnić Twoje dane, podając również informacje niezbędne do składania zamówień i wykonania umowy sprzedaży: imię, nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres wysyłki, dane do wystawienia faktury VAT.

 

Cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • założenia i prowadzenia konta użytkownika sklepu internetowego,

 • świadczenia usług drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. 2016.1030 z dnia 2016.07.15) zgodnie z Regulaminem sklepu,

 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży czyli realizacji zamówień złożonych przez Ciebie w sklepie internetowym,

 • komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego,

 • obrony przed Twoimi roszczeniami lub dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez nas szkodą wyrządzona przez Ciebie,

 • wykonywania usługi newsletter czyli wysyłania drogą elektroniczną treści marketingowych (informacji handlowych) – o ile wyrazisz na to odrębną, dobrowolną zgodę.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 • umowa sprzedaży, która zostanie zawarta pomiędzy nami w przypadku złożenia zamówienia,

 • przepisy prawa podatkowego, w tym w szczególności Ustawy Ordynacja podatkowa, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

 • nasz uzasadniony interes jaki mamy do obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

 • zgoda na usługę newsletter.

 

Zasady przekazywania dane osobowe

W niektórych sytuacjach posiadamy prawo, aby przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom. Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom podmiotów:

 • osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Twoich danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe,

 • podmiotom przetwarzającym – którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, np. obsługa informatyczna sklepu internetowego, usługi księgowe,

 • innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy sprzedaży, np. kurierzy, obsługa płatności online.

 

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie drogą elektroniczną treści marketingowych (informacji handlowych) lub uzupełniania danych w ramach prowadzenia konta internetowego, będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu usunięcia przez Ciebie tego konta lub:

 • kiedy wycofasz wyrażoną przez Ciebie zgodę na usługę newsletter,

 • kiedy zwrócisz się do nas o usunięcie Twoich danych lub wniesiesz sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania,

 • kiedy nie podejmiesz działań przez ponad 10 lat (konto nieaktywne),

 • kiedy uzyskamy informację, że Twoje dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, jednak nie krócej niż przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności przez nas podatku do Urzędu Skarbowego.

 

Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy posiada:

 • prawo do wycofania wyrażonej zgody,

 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,

 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia danych osobowych,

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Wycofanie zgody usługę newsletter

Zgodę możesz wycofać w każdym momencie. Możesz to zrobić poprzez jej odhaczenie w Twoim koncie sklepu internetowego. Wycofanie zgody jest również możliwe poprzez kliknięcie odpowiedniego linku załączonego do każdej otrzymanej przez Ciebie wiadomości wysłanej w ramach prowadzonej przez nas usługi newsletter.

Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

 

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest konieczne do zawarcia rejestracji i prowadzenia konta oraz wykonania umowy sprzedaży. Brak podania tych danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy.

 

 


Kontakt ze sklepem

Sklep stacjonarny dolasu czynny w godzinach 9.00-17.00 od poniedziałku do piątku